Biodanzaweekend ‘Dance with the angels and hear their whispers for 2020’

See for English below

Dag lieve danser(es),

Dansen met jouw engel is een bijzondere en diepgaande transformerende ervaring om de engel die binnenin jou leeft te ervaren, door hem aan te roepen en te dansen.

Op elk moment in ons leven hebben we de hulp of ondersteuning van onze engelen nodig. De ene keer is dat bijvoorbeeld de engel van liefde, een andere keer de engel van gezondheid of misschien wel de engel van creativiteit, kracht of puurheid ….

De engelen laten je de goddelijke essentie van jouw eigen zijn zien en beleven. De aanwezigheid van de engelen kun je voelen en zijn een archetype van ons onbewuste. Engelen zijn de boodschappers van het leven. Dus laten we met hen dansen!

Welke engel wil jij graag in jouw leven verwelkomen?
Met welke engel wil jij (meer) contact maken?
Welke engel nodig jij uit op jouw levenspad?

Jouw engelen staan te popelen om je te helpen, te ondersteunen .. om er voor je te zijn. Je hoeft ze het alleen maar te vragen.

Hoor jij de fluisteringen van de engelen om samen te dansen en ben je nieuwsgierig naar wat ze jou te zeggen hebben? Wees dan van harte uitgenodigd voor dit bijzondere biodanzaweekend. Een weekend waarin elke deelnemer met een persoonlijke engel zal dansen, maar ook met de gezamenlijke engelen van de groep.

Voor mijzelf was dit weekend een van de meest bijzondere en transformerende biodanza-ervaringen. Door mijn persoonlijke engel aan te roepen, te voelen, te ervaren en te dansen, zette ik een nieuwe stap in mijn leven. Wetende dat mijn engel(en) altijd aanwezig zijn.

Dans jij met jouw engel mee? Wees welkom!!!

Hartegroet en tot dan(s),
Lucie

———

Hello dear dancer,

Dancing with your angel is a special and profound transforming experience to experience the angel who lives within you, by calling on him and to dance with him.

At every moment in our lives we need the help or support of our angels. One time it is, for example, the angel of love, another time the angel of health or perhaps the angel of creativity, power or purity….

The angels let you see and experience the divine essence of your own being. You can feel the presence of the angels and are an archetype of our unconscious. Angels are the messengers of life. So let’s dance with them!

Which angel would you like to welcome into your life?
Which angel do you want to make (more) contact with?
Which angel do you invite on your path of life?

Your angels are eager to help you, support you, to be there for you. You just have to ask them.

Do you hear the whisperings of the angels dancing together and are you curious about what they have to say to you? Then be warmly invited to this special biodanza weekend. A weekend in which each participant will dance with a personal angel, but also with the collective angels of the group.

For me, this weekend was one of the most special and transforming biodanza experiences. By calling, feeling, experiencing and dancing my personal angel, I made a new step in my life. Knowing that my angel(s) are always present.

Are you dancing with your angel? Be welcome!!!

Heart greetings and see you soon.
Lucie

Praktische informatie/Practical information

Wanneer/When
Zaterdag 11 en zondag 12 januari 2020
Saturday January 11th and Sunday January 12th

Inloop/Walk in
vanaf 9.30 uur, from 9.30 am

Start
10.00 uur/hrs

Einde/End
Zaterdag rond 19.00 uur, waarna we gezamenlijk zullen eten om met elkaar nog langer in de sfeer van de engelen te blijven. Op zondag zullen we rond 18.00 uur dit weekend afsluiten.
Saturday around 7 pm, after which we will eat together so we can stay longer in the atmosphere of the angels. On Sunday we will close this weekend around 6 pm

Waar/Where
De Biodanzasalon, Eindstraat 18, 5368 AT Haren (bij/near Oss)
Lilly Ploegmakers zal tijdens dit weekend onze lieve en zorgzame gastvrouw zijn.
Lilly Ploegmakers will be our sweet and caring host during this weekend.

Jouw bijdrage/Your contribution
€ 125,=.

Aantal deelnemers/ Number of participants
Maximaal aantal deelnemers: 16. Dus meld je snel aan.
Maximum number of participants: 16. So sign up quickly.

Aanmelden en extra info/Register and extra info
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan: info@dansbiodanza.nl
You can register by sending an email to: info@dansbiodanza.nl

Overnachtingsmogelijkheden/Accommodation options
Er is een mogelijkheid tot overnachten in de Biodanzasalon.
€ 10,= voor een matras in de danszaal (incl. ontbijt).
€ 20,= voor een slaapplek in het huis van Lilly en Robert (incl. ontbijt).

There is a possibility to stay overnight in the Biodanzasalon.
€ 10 for a mattress in the dance hall (incl. breakfast).
€ 20 for a place to sleep in the house of Lilly and Robert (incl. breakfast).

Lunch en avondeten/Lunch and dinner
Voor de lunch en avondeten nodig ik jullie uit om iets heerlijks te creëren (en mee te nemen) dat we met zijn allen kunnen delen in overheerlijke kleurrijke buffetten.
For lunch and dinner I invite you to create (and bring along) something delicious that we can all share in wonderful and colorful buffets.

—————————————————————————————-

Laat mij jouw begeleider zijn

Laat me jou leiden,
in de warmste woestijnen…

Laat me jou laven,
aan de mooiste blauwe zee…

Laat me jou beschermen,
met mijn arm om je heen…

Laat me jouw inspiratie zijn,
en je mooie gedachten inleggen…

Laat me met je meelopen,
en behoeden voor gevaren…

Laat me jouw voorbeeld zijn,
om het goede te willen zien…

Laat me jouw begeleider zijn,
dan zal ik altijd voor je zorgen…

De Gids

Uit: Er loopt een Engel op uw pad van Ria Verdurmen

————————————

Let me be your guide

Let me guide you
in the warmest deserts …

Let me refresh you
on the most beautiful blue sea …

Let me protect you
with my arm around you …

Let me be your inspiration
and put in your beautiful thoughts …

Let me walk with you,
and protect you against danger …

Let me be your example
to see the good …

Let me be your guide
then I will always take care of you …

The guide

From: Er loopt een Engel op uw pad van Ria Verdurmen (An Angel walks your way by Ria Verdurmen (translation by Lucie))

agenda

wekelijkse groep

Wil je graag ontdekken wat biodanza voor jou kan betekenen?
Heb jij zin om samen in beweging te komen, te dansen en zo samen op ontdekkingsreis te gaan? Geef je dan op voor de wekelijkse groep en/of introductielessen!

Instromen in de wekelijkse groep kan nog steeds.


verdiepingsdag(en)

overige activiteiten

logo

hanger-kleur-groot

Deze cirkel van mensen symboliseert de verbinding. Net zoals we in Biodanza verbonden zijn of raken met elkaar. Een verbinding vanuit ons hart met mensen met verschillende achtergronden, elk met hun eigen kleur.
Lees meer over de betekenis van het logo.

Stadspas Nieuwegein & U-pas

dans Biodanza is aangesloten bij de Stadspas Nieuwegein &
de U-pas

Button_Website_Aanbieders

IBF / VBN

dans Biodanza is aangesloten bij de IBF (International Biocentric Federation) en de VBN (Vereniging Biodanzadocenten Nederland).

LogoBiodanzaTMRidotto

lid vbn logo

biodanza

Leren dat leven een kunst is
Het lichaam opnieuw ontdekken
Het terugvinden van je hart
Je eigen talenten ten diepste ontwikkelen
De ware menselijke kwaliteit hervinden
Dat is BIODANZA!

- Rolando Toro -

Overige agenda-info